Revízie javiskovej techniky

Zaisťujeme revízie javiskových ťahov a javiskovej techniky podľa normy ČSN 91 8112. Odborná prehliadka sa musí vykonávať každé 2 alebo 3 roky v závislosti od druhu javiskového prevádzky. Pravidelná zaťažkávacia skúška sa vykonáva každých 6 rokov resp. 9 rokov. Súčasťou revíznej prehliadky je potom správa o stave javiskové technológie a ak to vyžaduje stav, potom aj návrh a plán opráv.

Revízie je nutné vykonávať aj po inštalácii nového zariadenia (východzia revízia) popr. po jeho rekonštrukcii či výmene dôležitých súčastí. Z hľadiska normy ČSN 91 8112 sa kontrolujú najmä javiskové ťahy, zdvíhacie stoly, prepadla, ale aj opony a prospektové textílie vr. ich nosných textílií. Doplnkovými bodmi revíznej správy je hodnotenie stavu odchádzajúcich lávok či rebríkov a oceľových konštrukcií.

Pravidelné revízie a revízne skúšky zaisťujeme napríklad:
Kultúrny dom - Soběslav
Kultúrny dom Střelnice - Děčín
Divadlo - Horní Počernice
Bio Vzlet - Praha

2023 © Divadelní služby Plzeň - Všechna práva vyhrazena
Webdesign: Yellow Faktory