Revize jevištní techniky

Provádíme revize jevištních tahů a jevištní techniky dle normy ČSN 91 8112. Odborná prohlídka se musí provádět každé 2 nebo 3 roky v závislosti na druhu jevištního provozu. Pravidelná zatěžkávací zkouška se provádí každých 6 let resp. 9 let. Součástí revizní prohlídky je pak zpráva o stavu jevištní technologie a vyžaduje-li to stav, pak i návrh a plán oprav.

Revize je nutné provádět i po instalaci nového zařízení (výchozí revize) popř. po jeho rekonstukci či výměně důležitých součástí. Z hlediska normy ČSN 91 8112 se kontrolují zejména jevištní tahy, zdvihací stoly, propadla ale také opony a prospektové textilie vč. jejich nosných systémů. Doplňkovými body revizní zprávy jsou hodnocení stavu ochozích lávek či žebříků a ocelových konstrukcí.

Pravidelné revize a revizní zkoušky zajišťujeme například:
Kulturní dům - Soběslav
Kulturní dům Střelnice - Děčín
Divadlo - Horní Počernice
Bio Vzlet - Praha
Divadlo J. K. Tyla - Červený Kostelec
Klicperův dům - Chlumec nad Cidlinou
Divadlo Continuo - Malovice
Dům Kultury - Kraslice
Divadlo HOGO FOGO - Drážkov
Kulturní centrum Svoboda - Cheb
Zámek Kačina - Kačina
Orfeum - Kadaň
KC Střelnice - Kadaň
Kulturní dům - Klášterec nad Ohří
Kino - Humpolec

2023 © Divadelní služby Plzeň - Všechna práva vyhrazena
Webdesign: Yellow Faktory